Απώθηση
Απώθηση

 

Κατά την εφαρμογή της απώθησης φιδιών και λοιπών ερπετών για την προστασία των εκάστοτε χώρων προβλέπεται η πρόληψη και ειδικά η απώθηση των ερπετών από τον περιβάλλοντα χώρο κτιρίων αλλά και παντός τύπου εγκαταστάσεων. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εμποτισμένα τεμάχια ξύλου με δραστική ουσία (Lavandinoil 4%) ή υγρά σκευάσματα με δραστική ουσία (Geroniol 0,042%).

Η εφαρμογή πραγματοποιείται  κυρίως στην περίμετρο των εγκαταστάσεων του χώρου σας, αλλά και σε θέσεις εισόδου. Έχει δράση προληπτική, δηλαδή εμποδίζει την είσοδο τους σε ένα χώρο καθώς και κατασταλτική γιατί απομακρύνει αυτά που ήδη βρίσκονται στο χώρο. Δημιουργούμε έτσι ζώνες εσωτερικα-εξωτερικα ώστε να μη μπορούν να εισέλθουν τα ερπετά στον χώρο σας .

Το σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την οφιοαπώθηση είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για σκεύασμα που έχουν μεγάλη υπολειμματική διάρκεια, που όμως χρειάζεται μία επανάληψη εφαρμογής .