Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Ερμούπολη-Σύρος, ΤΚ :84100
Απώθηση

Απώθηση φιδιών & λοιπών ερπετών

Κατά την εφαρμογή της απώθησης φιδιών και λοιπών ερπετών για την προστασία των εκάστοτε χώρων προβλέπεται η πρόληψη και ειδικά η απώθηση των ερπετών από τον περιβάλλοντα χώρο κτιρίων αλλά και παντός τύπου εγκαταστάσεων. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι ατοξικά, άοσμα και εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο και τα θηλαστικά. Η εφαρμογή πραγματοποιείται  κυρίως στην περίμετρο των εγκαταστάσεων του χώρου σας, αλλά και σε θέσεις εισόδου. Δημιουργούμε έτσι ζώνες εσωτερικα-εξωτερικα ώστε να μη μπορούν να εισέλθουν τα ερπετά στον χώρο σας .

Το σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την οφιοαπώθηση είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για σκεύασμα που έχουν μεγάλη υπολειμματική διάρκεια, που όμως χρειάζεται μία επανάληψη εφαρμογής .